Calibration เครื่องมือของคุณ

Calibration การปรับเทียบเครื่องมือของคุณเป็นเรื่องสำคัญมาก ในอุตสาหกรรมปัจจุบันมีการนำเครื่องมืออื่น ๆ มาใช้มากขึ้นโดยไม่ต้องตรวจสอบความถูกต้องในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ความแม่นยำของเครื่องมืออาจเป็นความแตกต่างระหว่างการสิ้นเปลืองกระบวนการวัดทั้งหมดและถูกต้องในครั้งแรก หาก บริษัท ของคุณได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มีเครื่องมือควบคุมที่ได้รับการสอบเทียบเป็นประจำและถือใบรับรองการสอบเทียบของตนในแฟ้มเป็นส่วนที่จำเป็นในขั้นตอนการตรวจสอบ

ความสำคัญของ Calibration

ความสำคัญของ Calibrationไม่ได้เป็นเพียงแค่การตรวจสอบว่าค่าที่แสดงของเครื่องมืออยู่ในข้อกำหนด แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงความไม่ถูกต้องของค่าที่แสดงในแต่ละจุดวัด เมื่อคุณปรับเทียบเครื่องดนตรีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปรับเทียบที่จุดวัดที่สำคัญต่อการใช้งานของเครื่องมือ ตัวอย่างเช่นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการอาหารและผู้ค้าปลีกเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่เก็บไว้ในอุณหภูมิสูงจะถูกเก็บไว้ที่ 63 องศาหรือสูงกว่าเพื่อไม่ให้เกิดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายดังนั้นจึงควรปรับเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียสหรือใกล้เคียงที่สุด

ใบรับรอง Calibration

ใบรับรอง Calibration พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องมือได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบกับจุดที่สำคัญ ๆ เหล่านี้ในการวัดและจะแสดงรายการข้อผิดพลาดใด ๆ ของเครื่องดนตรีทำให้คุณมั่นใจในการแสดงให้ผู้สอบบัญชีหรือลูกค้าเห็นว่าการอ่านค่าเครื่องมือของคุณอยู่ในความถูกต้องที่ระบุและ เหมาะสำหรับแอพพลิเคชันที่คุณต้องการ ใบรับรองจะมีให้สำหรับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพที่ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพเป็นขั้นตอนมาตรฐานในการปรับเทียบเครื่องมือเมื่อซื้อและใช้การปรับเทียบเป็นประจำทุกปี แต่ถ้าแอพพลิเคชันที่ใช้ในเครื่องของคุณต้องการระยะเวลาที่สั้นกว่าระหว่าง Calibration บ่อยครั้งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตั้งโทร กับช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับการเตือนเสมอเมื่อเครื่องมือของคุณได้รับการปรับเทียบและความถูกต้องของเครื่องมือจะไม่ถูกบุกรุกโดยปราศจากความรู้เดิมของคุณ หากคุณใช้เครื่องมือที่ยังไม่ได้รับการสอบเทียบคุณต้องพิจารณาว่าการวัดของคุณอาจไม่ได้รับการพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อถือและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับนานาชาติในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ การสอบเทียบการตรวจสอบย้อนกลับได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำเอกสารอย่างครบถ้วน อุปกรณ์การสอบเทียบทั้งหมดที่ใช้มีใบรับรอง UKAS ตรวจสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานแห่งชาติ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบทางเทคนิคเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาความสามารถในการวัดและปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานความสามารถโดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่า Calibration ทำได้ตามมาตรฐานสูงสุด ใบรับรอง UKAS เป็นเอกสารทางกฎหมายที่จะยืนขึ้นในศาล