การเดินสายไฟจากตู้คอนโทรลไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฟังก์ชั่นหลักของตู้คอนโทรลคือเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นสวิตช์ไฟร้านและเต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มีประเภทที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ มักใช้สำหรับตู้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารและสิ่งที่แนบมากับผนังด้านหน้าผนังด้านหลังและการใช้งานที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ การใช้งานอื่นรวมถึงการทำหน้าที่เป็นที่เก็บตู้คอนโทรลที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและการอัพเกรดเป็นประจำ สายไฟของมันไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้ายังใช้เพื่อป้องกันและป้องกันสายชาร์จไฟด้วย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้องกันการลัดวงจร

ไม่สามารถซื้อและใช้ตู้คอนโทรลได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งต้องแม่นยำพอในการเลือกสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากรหัสไฟฟ้าแห่งชาติและรหัสอาคารท้องถิ่นมีเฉพาะในการใช้งานของกล่องไฟฟ้า ตู้คอนโทรลต้องมีฝาครอบตู้คอนโทรล พวกเขาไม่สามารถเพียงแค่ติดตั้งและปกคลุมด้วยกำแพงแห้งแผงหรือผนังอื่น ๆ ที่ครอบคลุม ผู้ตรวจการอาคารในท้องถิ่นให้ใบอนุญาตสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าของคุณและสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการไฟฟ้ามีความถูกต้องปลอดภัยและปลอดภัย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกกล่องไฟฟ้าที่เหมาะสม ได้แก่ ประเภทตู้คอนโทรลรูปร่างและขนาดวัสดุคุณสมบัติและขั้นตอนการติดตั้งเฉพาะและอื่น ๆ

ตู้คอนโทรลชนิดแรกเป็นกล่องที่มีประโยชน์

มันติดตั้งอยู่บนพื้นผิวของผนัง ใช้ในการประกอบสวิทช์ไฟและเต้าเสียบไฟฟ้า หากการติดตั้งที่อยู่ข้างหลังกำแพงทำได้ยากหรือเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้กล่องไฟฟ้าที่มีประโยชน์แทนได้ กล่องต่อเป็นตู้คอนโทรลอื่นที่ใช้สำหรับสายที่เชื่อมต่อกันเท่านั้น พวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับทางออกเต้าเสียบหรือติดตั้งใด ๆ การใช้กล่องเชื่อมต่อช่วยให้วงจรสามารถแบ่งออกได้ง่ายและปลอดภัยในทิศทางต่างๆ กล่องทำงานใหม่เป็นคำที่ใช้สำหรับตู้คอนโทรลที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางไฟฟ้าใหม่ พวกเขาจะติดตั้งเพื่อ ก่อนที่จะใช้ พวกเขาอาจตั้งระหว่างสอง บนมืออื่นกล่องทำงานเก่าเป็นกล่องปรับปรุงที่ติดตั้งหลังจากที่ ได้รับการตั้งค่า

กล่องกลางแจ้ง พวกเขาจะผลิตเป็นหน่วยโลหะและอโลหะ มักใช้กับปะเก็นผ้าหุ้มกันน้ำและรอยต่อที่ปิดสนิทเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการป้องกันไฟฟ้าภายในของเครื่อง การเดินสายไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีรูปร่างและขนาดต่างกัน รูปร่างที่พบมากที่สุดคือรูปสี่เหลี่ยมมาตรฐานที่มีสวิตช์ไฟฟ้าหรือเต้าเสียบไฟเดียว กล่องสี่เหลี่ยมมีไว้สำหรับอุปกรณ์สองตัวที่สามารถจับคู่สวิตช์และเต้าเสียบหรือสวิตช์สองอันได้ กล่องแปดเหลี่ยมหรือกลมใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นอุปกรณ์เตือนภัย สำหรับงานติดตั้งตู้คอนโทรลหนักเช่นพัดลมเพดานจะใช้เพดานรับสัญญาณ เพิ่มเติม http://www.tic.co.th/index.php?op=peojects-index